Na Rakovcu održana edukacija o razvrstavanju otpada

Nakon Gaze, edukacija o razvrstavanju otpada u kućanstvu održana je i u Gradskoj četvrti Rakovac. S ciljem da se građanima pojasni način na koji treba i kako pravilno razvrstavati otpad te da se naučeno primjeni u praksi, edukacije organiziraju Grad Karlovac te tvrtke Čistoća i Kodos.

Naime otpad su po definiciji sve one stvari koje nam ne trebaju, ali recikliranjem ih možemo ponovno upotrijebiti. Zato je važno razvrstavati otpad na kućnom pragu. Iako postoje kućanstva koja se pridržavaju razvrstavanja, još uvijek ima i onih koji unatoč postojanju zelenih otoka svoj otpad ne razvrstavaju, čulo se na predavanju. Edukacijama se nastoji smanjiti upravo taj broj ljudi jer naime cilj gospodarenja otpadom je da se u Hrvatskoj do 2020. godine 50 posto otpada odvojeno prikuplja.

Edukacije će biti organizirane u svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima na području Karlovca. Iduća po rasporedu je u srijedu 5. listopada u 18 sati u Gradskoj četvrti Luščić-Jamadol.