U Zagrebu održana konferencija o zelenim tehnologijama i održivom razvoju

Drugu međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju Natural Resources – Prirodni resursi, Zelena tehnologija i održivi razvoj organizirali su u Zagrebu Hrvatski šumarski institut, Prehrambeno-biotehnološki i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša te Hrvatsko društvo za biotehnologiju. Cilj skupa je bila razmjena iskustava i znanja na području zelenih tehnologija i iskorištavanja prirodnih resursa s naglaskom na održivi razvoj.

Na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu GREEN/2 sudjelovalo je oko 140 znanstvenika i gospodarstvenika iz Hrvatske i 14 zemalja svijeta. Na skupu se raspravljalo o održivom gospodarenju ekosustavima, funkcionalnoj hrani iz prirodnih izvora, zelenim tehnologijama, biomasi i bioekonomiji, te bioraznolikosti.

Jedan od organizatora konferencije je i Hrvatski šumarski institut, kojima je cilj, osim promicanja održivog razvoja bilo i povezivanje akademske zajednice i industrije u cilju razvoja novih tehnologija.

Skup je održan pod pokroviteljstvom međunarodnih organizacija Međunarodne udruge šumarskih istraživačkih organizacija, Europskog šumarskog instituta i Europske biotehnološke mreže udruga.