Iduće godine 100 tisuća kuna više za program KAkvart

Program KAkvart za ovu godinu je završen. Bila je to prilika za jedinice mjesne samouprave da provode dodatne aktivnosti i projekte kojima će unaprijediti kvalitetu života u svojoj sredini. Grad je u proračunu za ovu godinu osigurao oko 300 tisuća kuna za 10 odobrenih projekata. Podsjetimo pristigao je 31 zahtjev ukupne vrijednosti čak dva milijuna kuna.

Jedinstveni je ovo oblik suradnje između Grada i mjesne samouprave, a iz grada ističu kako su zadovoljni ovakvom suradnjom i odrađenim projektima koji su većinom vezani uz komunalnu tematiku. Čini se kako je program KAkvart naišao na plodno tlo, odnosno predstavnici mjesne samouprave dobro su prihvatili ovaj program pa iz Grada najavljuju iduće godine još više sredstava.

– Ono što nas posebno raduje je interes, želja mještana da oni sami svojim radom sudjeluju u takvim aktivnostima. U proračunu za 2017. godinu će sredstva biti povećana, predvidjeli smo oko 400.000 kuna, vidjet ćemo hoće li preživjeti naše prve nacrte, ali ja se nadam da hoće. Krenut ćemo i ranije s raspisivanjem javnog poziva tako da se nadam da će i oni projekti koji nisu prošli ove godine biti dorađeni i da će biti uspješniji iduće godine, najavio nam je predsjednik karlovačkog Gradskog vijeća Damir Mandić.