Karlovac domaćin seminara o transparentnom upravljanju prirodnim resursima

“Značaj sudjelovanja javnosti u transparentnom upravljanju prirodnim resursima” tema je dvodnevnog seminara koji je jutro započeo u Karlovcu. Seminar se održava u sklopu projekta “Lokalna partnerstva za transparentno upravljanje prirodnim resursima” kojega provodi udruga Eko pan.

Seminar koji se danas i sutra održava u Karlovcu trebao bi dati odgovor na pitanje kako unaprijediti sudjelovanje javnosti u donošenju dokumenata koji se tiču prirodnih resursa. Osim organizatora, udruge Eko Pan, i predstavnika srodnih ekoloških udruga, na seminaru sudjeluju predstavnici gradske i županijske uprave, resornog ministarstva, te gosti iz inozemstva koji će sudionike upoznati s primjerima dobre prakse.

Prvoga dana seminara sudionici su imali priliku doznati kakva je u Karlovačkoj županiji praksa što se tiče sudjelovanja javnosti u upravljanju prirodnim resursima, o čemu je govorio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Marinko Maradin. Iako udruge i upravna tijela često imaju oprečne stavove, jedini put kojim se može ići je komunikacija, kako bi odluke koje će biti donesene bile kvalitetne i u javnom interesu, rečeno je na seminaru.

Ovo je inače samo jedno od događanja u sklopu dvogodišnjeg projekta udruge Eko Pan, kojega financiranju EU i Vlada RH, a provodi se osim u Karlovačkoj, još u Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj županiji.