U Protestantskoj reformiranoj crkvi započelo obilježavanje 500. godišnjice Reformacije

U Protestantskoj reformiranoj crkvi pri Protestantskoj crkvenoj općini Karlovac svečano je započelo obilježavanje 500. godišnjice Reformacije. Radi se o vjerskom i društvenom pokretu koji je nastao u Europi tijekom 16. stoljeća. Bio je to pokušaj unošenja duhovnih i strukturalnih promjena u Crkvu što je dovelo do uspostave Reformiranog kršćanstva.

U Protestantskoj reformiranoj crkvi u Karlovcu održana je Svečana liturgija, a večernju molitvu predvodio je biskup Jasmin Milić. Na liturgiji se okupilo dvadesetak vjernika, koji redovito dolaze na mise u crkvu na Baniji.

Protestantizam u Karlovcu postoji od postojanja grada, a protestanti su do sredine 17. stoljeća u našem gradu imali crkvu, groblje i školu. Protestanata u Hrvatskoj ima oko 15 tisuća, dok ih je u Karlovcu dvadesetak onih koji redovito dolaze na bogoslužje u župu koja je obnovljena prije dvije godine.