Obnavljaju se manji mostovi na širem gradskom području

Grad Karlovac ima ukupno 93 mosta pod svojom upravom, od ukupno 43 mosta i 50 velikih propusta 12 je kapitalnih, od čega tri u širem središtu grada. Održavanje mostova nužno je za sigurnost građana i uporabljivost prometnice, bilo da se nalaze u gradu ili u ruralnom području.

Nakon 30. ožujka 2012. godine, grad Karlovac preuzeo je u svoju nadležnost 156,16 kilometara cesta te 22 nova mosta. Time je na održavanju ukupno 900 kilometara nerazvrstanih cesta i već spomenuta 93 mosta.

Ovog ljeta Grad i Županijska uprava za ceste zajednički su financirali obnovu mostova Utinja – Vojnić i Utinja – Mandić. Ukupna vrijednost radova bila je nešto više od 160 tisuća kuna, a istim načinom financiranja planira se sanacija mosta na nerazvrstanoj cesti Donji Sjeničak u naselju Križ.

Još 2014. godine izvršen je pregled mostova i velikih propusta na nerazvrstanim cestama. Svaka je građevina time dobila svoj osobni karton. Sljedeće godine u planu je napraviti i specijalistički pregled mostova i to uglavnom onih u gradu, prioritetan je most na Baniji.

Očekuje se da će sljedeće godine osim specijalističkog pregleda biti odrađena i sama rekonstrukcija mosta na Baniji.