Javna rasprava o proračunu Grada Karlovca za 2017. otvorena do 7. studenog

Grad Karlovac objavio je na svojoj službenoj web stranici Nacrt proračuna za 2017. godinu.

Ukupni prihodi proračuna planirani su na razini od 248 i pol milijuna kuna. U nacrtu su vidljivi svi programi, projekti i aktivnosti koje će Grad Karlovac provoditi tijekom godine sa utvrđenim iznosima i izvorima financiranja. Tijekom javne rasprave svi zainteresirani su pozvani svojim prijedlozima pridonijeti kvaliteti proračuna. Svaki prijedlog na Nacrt proračuna treba biti obrazložen odnosno argumentiran s točno navedenim iznosima koji se predlažu za novi projekt ili aktivnost.

Prijedlozi moraju biti naslovljeni na UO za proračun i financije, a primaju se do 7. studenog, najkasnije do 15 sati, u pisarnici gradske uprave.