Zatvorena Obala Trnskog u Karlovcu i Stara cesta u Ogulinu

Uvedene su pripremne mjere obrane od poplava. Vodostaji karlovačkih rijeka od jučer su u porastu. Kupa je na 630, a Korana na 575 cm. U porastu je i Mrežnica, dok Dobra miruje. Prema prognozama rijeke bi trebale ostati u svojim koritima. No, to ne znači da ne rade probleme u prometu. Zbog vode na kolniku zatvorena je sinoć od 21 sat Obala Trnskoga u Karlovcu i Stara cesta u Ogulinu.