Klub umirovljenika proslavio deset godina postojanja

Klub umirovljenika proslavio je deset godina uspješnog rada. Trenutno se unutar Kluba provodi nekoliko aktivnosti, a dijele se na društvene djelatnosti i fizioterapeutski program. Od 52 člana koliko ih je bilo pri osnivanju, danas je u Klubu aktivno više od tisuću članova.

Deset godina prošlo je jako brzo, stariji umirovljenici koji su osnivali klub nisu mislili da će to doživjeti, a i danas su aktivni u brojnim djelatnostima Kluba. Još 2005. godine javila se ideja o osnivanju, a zalaganjem tada gradskog vijećnika Franje Capana i člana poglavarstva Darka Križanića, osnivačka je skupština održana 11. siječnja 2006. godine.

U svome radu imaju podršku Grada i Županije, koji financiraju dio njihovih potreba kroz projektne natječaje. Koliko su još uvijek vitalni i željni dobre zabave i druženja pokazali su i na proslavi, gdje se plesalo i slavilo do kasnih večernjih sati.