Pristiglo ukupno 27 primjedbi i prijedloga na nacrt gradskog proračuna za 2017. godinu

Ukupno 27 prijedloga, komentara i primjedbi na nacrt proračuna Grada Karlovca za 2017. godinu stiglo je do ponedjeljka u Gradsku upravu. Trenutno je u tijeku analiza pristiglih komentara, a iz Grada poručuju da će svi koji su u roku uputili svoje prijedloge dobiti pismeni odgovor s obrazloženjem, i to prije nego što proračun bude poslan na usvajanje Gradskom vijeću.

U ponedjeljak u 15 sati istekao je rok od osam dana koliko je bila otvorena rasprava o nacrtu gradskog proračuna za 2017. godinu. U osam dana pristiglo je ukupno 27 primjedbi i prijedloga, rekla nam je gradska pročelnica za proračun i financije Lidija Malović. Sve komentare koji su stigli u gradskoj su upravi već pročitali, a ono što slijedi je analiza koja će pokazati koje se primjedbe i prijedlozi mogu uzeti u obzir. Većih kritika na nacrt proračuna, doznajemo, nije bilo.

Prijedlozi i primjedbe stigli su uglavnom od političkih stranaka i civilnih udruga, dok su građani-pojedinci pokazali da su i dalje slabo zainteresirani za uključivanje u donošenje ovog i sličnih javnih dokumenata.

Podsjetimo, predloženim nacrtom proračuna ukupni prihodi proračuna Grada Karlovca planirani su na razini od 248 milijuna i 300 tisuća kuna. Proračun je tanji od ovogodišnjeg, jer su u ovoj godini u njega ušli značajni prihodi iz EU za financiranje izgradnje Aquatike. Jedan od značajnih projekata planiranih za iduću godinu je rekonstrukcija i izgradnja novog vrtića na Rakovcu, a ono što će biti zanimljivo roditeljima školaraca jest da se planiraju izdaci za nabavu radnih bilježnica za sve osnovnoškolce, te udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.