Ljubojević: Zadovoljni smo učinjenim po pitanju obnove kuća, ali i dalje postoje određeni problemi

Dinamika obnove kuća te rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja na području Karlovačke županije, odnosno analiza učinjenog u ovoj godini bile su teme sastanka u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

– Za sedam kuća je isporučen kompletan građevinski materijal, dok je za 78 kuća isporuka materijala u tijeku. U tijeku je i obnova višestambenog objekta u Vojniću sa 14 stanova koja bi trebala biti gotova u travnju iduće godine, dok je u postupku javne nabave za odabir izvođača obnove devastiranih stambenih jedinica u državnom vlasništvu sedam stanova u Karlovcu, Slunju i Plaškom, kazao je zamjenik župana Karlovačke županije Siniša Ljubojević.

Ljubojević je nakon sastanka s državnim tajnikom Nikolom Mažarom istaknuo kako je zadovoljan učinjenim iako i dalje postoje određeni problemi.

– Uvjeti za pravo na obnovu su teški, procedura je komplicirana, iz godine u godine se mora obnavljati dokumentacija, ali to nije na Karlovačkoj županiji niti na Središnjem državnom uredu, već treba mijenjati propise i zakone koje donosi Vlada Republike Hrvatske. To je nešto na što se upozorava već dulje vrijeme i postoji dobra volja da se ta procedura pojednostavni. Problem su i nedostatak sredstava kako bi dinamika obnove bila veća te nedostatak smještajnih jedinica. Ujedno sam upozorio državnog tajnika da postoje specifični slučajevi, čak izdana rješenja iz 2002. godine koja da sada nisu realizirana. Postoji nekoliko takvih predmeta i vjerujem da će se to uskoro riješiti, pojasnio je Ljubojević.

Dodajmo kako je u Karlovačkoj županiji do sada obnovljeno ukupno 13.918 stambenih jedinica, za što je izdvojeno nešto više od milijarde i 640 milijuna kuna.