Povećan broj požara na građevinama – Vatrogasna služba upozorava građane na preventivne aktivnosti

Vatrogasna služba Karlovačke županije u posljednjih mjesec dana bilježi povećan broj požara na građevinama koji su prouzročeni nepravilnostima na dimovodnim kanalima i kotlovnicama te je stoga dužna
upozoriti građane da izvrše osnovne preventivne aktivnosti na svojim objektima kako bi spriječili nastajanje i širenje požara.

1. Provjeriti sve brzomontažne dimnjake izrađene od metalnih elemenata
poglavito u području prolaska kroz drvene međustropne i krovne
konstrukcije jer je utvrđeno da termoizolacija u tim kritičnim
točkama nije postavljena u skladu s pravilom struke ili ne postoji
dovoljan razmak od drvenih elemenata

2. Kotlovnice koje su bile projektirane i izvedene za grijanje na
lož ulje ne prilagođavati za grijanje na kruta goriva bez savjeta
stručnih ovlaštenih osoba sa posebnim naglaskom na zabranu
skladištenja rezervoara za lož ulje u istom prostoru gdje se nalaze
grijača tijela.

3. Izvršiti pregled zidanih dimovodnih kanala te utvrditi da li su svi
otvori za čišćenje i priključke kvalitetno zatvoreni originalnim
vratašcima i poklopcima . Ukloniti sve priručne poklopce koji ne brtve
a naročito ako su izraženi od gorivih materijala.

4. Izvršiti redovito čišćenje dimnjaka sa odgovarajućim alatima ili
angažirati dimnjačarsku službu