Nova publikacija ekoloških udruga

Eko Pan je u suradnji s još osam ekoloških udruga u sklopu projekta “Partnerstva za okoliš” izdao publikaciju “Možeš i ti! – Samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša”. Osnovni cilj publikacije je potaknuti građane na samostalno i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema u okolišu.

Nakon 26 godina uspješne suradnje građana i ekoloških udruga putem Zelenih telefona Hrvatske zaključak je da je građanima još uvijek potrebna edukacija. Stoga je i ova publikacija nastavak aktivnosti u tom smjeru. Primjećeno je da većinu prijava i dalje rješavaju aktivisti koji rade na Zelenim telefonima. Naime građani smatraju da su sve odradili prijavom određenog problema.

Tiskani primjerak publikacije građani mogu preuzeti kod aktivista Zelenog telefona u Eko Panu na adresi Struga 1 (Gaza) ili u elektronskom obliku na internet stranici Eko Pana. Projekt “Partnerstva za okoliš” financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.