Ozalj sufinancira javne potrebe, turizam, poljoprivredu i poduzetništvo

Grad Ozalj je objavio plan raspisivanja javnih natječaja za predlaganje programa javnih poreba za 2017. godinu. Kroz natječaje bi za kulturu, sport, razvoj civilnog društva i tehničku kulturu trebalo biti dodijeljeno 550 tisuća kuna. Natječaji bi trebali biti realizirani do kraja veljače.

Grad Ozalj je za programe i projekte u kulturi izdvojio 100 tisuća kuna, za sport 260 tisuća, za razvoj civilnog društva 160 tisuća, te za tehničku kulturu 30 tisuća kuna. Iz Grada pozivaju i udruge iz drugih gradova i općina da se prijave za sredstva ako žele svoje aktivnosti obavljati na području Ozlja. Od ove godine Ozalj daje potpore i u turizmu. Kao i prošle godine, Grad će izdvojiti i za potpore za malo i srednje poduzetništvo, a uz sve ove potpore, za poljoprivredu Grad Ozalj planira izdvojiti 300 tisuća kuna.

Ozalj još planira izdvojiti 517 tisuća kuna za vatrogastvo, 130 tisuća kuna za ozaljski Crveni križ, te 25 tisuća kuna za Gorsku službu spašavanja.