Udruga Turbina promjena ima dva nova projekta

Projekt “Nismo sami” koji je prošle godine provođen na području Gornje Trebinje i Popović Brda dobio je nastavak. Naime Udruga Turbina Promjena počela je s provedbom projekta “Prilika za nas” kojim će se nastaviti obilazak starijih i nemoćnih na tom području.

Projekt se provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Karlovac, vrijedan je 120 tisuća kuna i u potpunosti ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade. Očekuje se da će projektom biti obuhvaćeno 40-ak korisnika, a cilj je između ostalog unaprijediti sustav pružanja socijalnih usluga za starije i nemoćne.

Jedan od ciljeva ovog projekta jer i unaprijediti volonterski sustav udruge, a svi zainteresirani volonteri pozvani su da se priključe projektu i pomognu starijim i nemoćnim osobama. U planu je u budućnosti u ovaj projekt uključiti i područje Sjeničaka jer ni na tom području nema razvijenog sustava socijalnih usluga.

Udruga Turbina promjena krenula je i s provedbom projekta “I djeca to mogu” koji je također financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, a vrijedan je 37 tisuća kuna.

Projektom će biti obuhvaćeno 50-ak učenika sedmih razreda iz Osnove škole kardinala Alojzija Stepinca iz Krašića te OŠ Mahično. Cilj je educirati djecu o njihovim pravima i osnažiti ih kako bi ih mogli koristiti, ali i ojačati svijest predstvanika lokalnih vlasti o pravima djeteta i zaštiti istih.

 

Osim glavnog cilja, projektom će se informirati javnost o dječjim pravima, osobito o pravu na sudjelovanje, ali i ojačati volonterski sustav. Najvažnije je ipak osnažiti djecu kako bi aktivno sudjelovali u lokalnoj zajednici.

Projekt kraje do kraja svibnja, a zahvaljujući njemu učenici će biti spremni sudjelovati i u radu dječjeg Gradskog vijeća.