U prošloj godini 129 poziva na Zeleni telefon

U 2016. godini na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljeno je 129 prijava građana. Najveći dio poziva odnosi se na otpad. Već godinama građani najviše uočavaju upravo problem otpada, kažu u Eko Panu. Na drugom mjestu po broju prijava je problem voda.

Osim što prijavljuju divlja odlagališta, građane zanimaju mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada, ali i povećanje broja kanti za prikupljanje. Iz Eko Pana posebno su zadovoljni činjenicom da je broj poziva u porastu, odnosno građani su sve više ekološki osviješteni.

Dok na nivou Hrvatske drugo mjesto zauzima zelenilo, u Karlovcu i okolici građani ipak više primjećuju probleme sa vodama. U kategoriji zelenilo zaprimljeno je 17 prijava, koje se većinom odnose na rušenje stabala u gradu ili parkiranje na javnim zelenim površinama.

S nekim institucijama suradnja je jako dobra, s nekim lošija, no jedan od glavnih ciljeva je potaknuti građane da se aktivno uključe u sudjelovanje, odnosno rješavanje problema, kažu u Eko Panu. Od 129 prijava uspješno ih je riješeno 107, neke su u postupku rješavanja, a nekoliko ih je zaprimljeno nepotpuno, pa nije bilo moguće postupati.

U prošloj je godini zabilježen i manji broj anonimnih prijava, do sada je ta brojka pemašivala 50 posto, a u 2016. bila je 31 posto, odnsono tek 40 prijava. Broj zelenog telefona je 072 123 456.