Županijski Program za mlade trebao bi biti gotov u listopadu

U Karlovačkoj županiji živi između 12 i 14 tisuća osoba između 15 i 30 godina starosti. Upravo njima je namijenjen županijski Program za mlade koji bi trebao biti usvojen u listopadu ove godine. Karlovačka županija u partnerstvu s udrugom Carpe Diem ostvarila je financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Vrijednost je 105 tisuća kuna od čega 55 posto financira ministarstvo.

– Dobro je što Program za mlade kroz neke pokazatelje vrednuje koliko smo uspjeli u realizaciji Programa u određenom vremenskom razdoblju, o čemu će se brinuti naš Savjet za mlade koji će sve to pratiti, kazao je zamjenik župana Josip Šafar.

Partner projekta, udruga Carpe Diem do travnja bi trebala provesti dva istraživanja, prvo po ustanovama i institucijama, a zatim putem on-line upitnika na uzorku od 550 mladih ispitati njihove potrebe. Slijedi pet radionica u svibnju i lipnju koje će biti temelj izrade programa i mjera. Početkom rujna dokument će biti spreman za dvije javne tribine, a usvajanje na sjednici Županijske skupštine očekuje se u listopadu.

– Cilj nam je s ovim projektom poboljšati uvjete mladih u Karlovačkoj županiji, razviti dijalog između mladih i donositelja odluka te na taj način potaknuti mlade da budu aktivniji, da izraze svoje mišljenje i da naglase svoje potrebe. Isto tako cilj je i da se donositelji odluka savjetuju s mladima prilikom donošenja odluka koje se tiču mladih, pojasnila je predsjednica udruge Carpe Diem Aleksandra Podrebarac.

Savjet mladih Karlovačke županije zadužen je za provedbu projekta, ali i kasnije njegovu polugodišnju i godišnju evaluaciju provedbe. Također, ovime se želi potaknuti aktivniji rad gradskih i općinskih Savjeta mladih, zbog čega će županijski Savjet svoje sjednice ove godine odražavati u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave u našoj županiji, naglasili su član Savjeta Marko Mikšić i voditeljica projekta Irena Božičević.