Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

Sve do prije tridesetak godina na močvarna se područja gledalo kao na beskorisne površine, štetne za čovjeka. To je dovelo do uništavanja najbogatijih ekoloških sustava. Zato se na današnji datum obilježava Međunarodni dan zaštite močvare i močvarnih staništa.

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa obilježava se 2. veljače. Na taj datum 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru donesena je Konvencija o zaštiti vlažnih staništa, koju je potpisala i Hrvatska. U svijetu je u posljednjih 50 godina izgubljeno 50 posto močvarnih područja, zato je svrha Konvencije osigurati njihovo očuvanje.

Karlovačka županija bogata je močvarnim staništima. “Posebno se izdvajaju dvije lokacije – acidofilni cret Banski Moravci, te ogulinsko-plašćansko područje koje je bogato vodotocima, obuhvaća nadzemna i podzemna staništa te postoji inicijativa da ga se zaštiti Zakonom o zaštiti prirode”, ispričala nam je dr. sc. Leopoldina Dakić iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije Natura Viva.

Cret Banski Moravci zaštićen je kao posebni botanički rezervat. Cretovi pripadaju među najrjeđa i najugroženija staništa u Hrvatskoj, a ovo je jedno od rijetkih preostalih. Javna ustanova Natura Viva, u suradnji s obližnjom OŠ Skakavac, provodi monitoring stanja populacije rijetkih i ugroženih cretnih vrsta. Loša je vijest da je prije nekoliko godina zbog uznapredovale vegetacijske sukcesije uslijed klimatskih promjena izgubljena biljka mesožderka koja je do tada obitavala na ovom području, kaže Dakić.

Cret u Banskim Moravcima otvoren je za javnost. Lokalno stanovništvo, zahvaljujući edukaciji koju provodi škola Skakavac, dobro je informirano o značaju ovog zaštićenog područja. Opasnost po njegov opstanak zato ne predstavlja ljudski faktor, već u najvećoj mjeri klima. U Hrvatskoj je naime klima pretopla i presuha za optimalan razvoj cretova pa su oni u procesu nestajanja.