Sutra će biti obilježen Europski dan broja 112

Europski dan broja 112 bit će obilježen sutra, 10. veljače u OŠ Braće Seljan s početkom u
10.30 sati. Tim povodom iz DUZS-a je stiglo sljedeće priopćenje:

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 2005. godine temeljem Odluke Vijeća europskih zajednica o uvođenju jedinstvenog europskog broja 112 iz 1991. godine. Osnovna zadaća mu je prijem svih hitnih poziva na broj 112, jedinstveni europski broj za sve hitne situacije na koji građani i turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša.

PREDNOSTI I ZNAČAJKE SUSTAVA 112

  • Pozivatelj ne treba poznavati telefonske brojeve te strukovne i teritorijalne nadležnosti službi potrebnih u hitnoj situaciji.

  • Jedan hitni poziv praktički paralelno alarmira nekoliko službi jer nakon dojave na broj 112 operater alarmira sve hitne službe potrebne u konkretnom slučaju, a čime se štedi vrijeme jer hitne službe nije potrebno pojedinačno nazivati.

  • Hitnim službama je olakšan rad jer operater „filtrira“ zlonamjerne, nenamjenske ili opetovane pozive, kada se jedan slučaj višestruko dojavljuje od različitih očevidaca, a što hitnim službama omogućava neometan rad.

Osim dobro poznatih hitnih službi (policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć), Sustav 112 u hitnim situacijama može angažirati i brojna druga tijela ili službe koje su svojom djelatnošću vezane za sustav zaštite i spašavanja (Oružane snage Republike Hrvatske, Središnjica za traganje i spašavanje na moru, Hrvatska gorska služba spašavanja, Klub za obuku sportskih i službenih pasa, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, ronioci, lovci i sl.)

Sustav 112 temeljem utvrđenih standardnih operativnih postupaka, protokola ili sporazuma omogućava lociranje pozivatelja u hitnoj situaciji, hitni prijevoz zrakom timova za traganje i spašavanje, vatrogasaca, ozlijeđenog ili organa za transplantaciju, što je u nekim situacijama od iznimnog značenja.

Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski, mađarski, slovački i češki), a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Sustav 112 operativno se sastoji od dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i Državnog centra zaštite i spašavanja koji ne zaprima hitne pozive ali operativno prati i koordinira njihov rad. Službe Državnog informacijskog i komunikacijskog sustava zaštite i spašavanja Sustavu 112 pružaju informacijsko-komunikacijsku potporu te potporu pri utvrđivanju normativnih okvira rada.

Broj poziva na 112 i brojčani pregled događaja u sustavu 112 u 2016. g. u ŽC112 Karlovac

Ukupan broj poziva je 56.472; broj namjenskih poziva je 40.253 ili 71,3%; broj nenamjenskih 15.834 ili 28,0% i broj zlonamjernih 385 ili 0,7%.

Ukupno događaji u 2016:

– složenih događaja bilo je 932 (traganje i spašavanje; lociranje pozivatelja; onečišćenje okoliša; epidemiološka i sanitarna zbrinjavanja; prirodne nesreće; nesreće, kvarovi ili radovi na kritičnoj infrastrukturi …),

– sigurnosni događaji bilo je 3.620

– vatrogasnih događaja bilo je 274

– medicinskih događaja bilo je 5.924

Sveukupno je evidentirano 10.750 događaja.