U Ogulinu obilježen Dan socijalnih radnika – potrebna veća podrška i suradnja

Položaj socijalnih radnika i njihova percepcija u društvu nije na zadovoljavajućoj razini. Često se spominju u negativnom kontekstu, a zapravo njihova uloga danas je iznimno važna. Stoga je udruga socijalnih radnika grada Karlovca i Karlovačke županije u Ogulinu prvi puta organizirala stručni skup povodom Dana socijalnih radnika.

– Mi radimo za zaštiti svojih korisnika, odnosno najslabijih kategorija u našem društvu i trudimo se omogućiti im da ostvare svoja prava, da se uključe u zajednicu. Ponekad to nije jednostavno jer zakonski okvir u kojem radimo često se mijenja, a često te promjene nisu usklađene sa stvarnim stanjem, stvarnim potrebama i korisnika i socijalnih radnika, kazala je ravnateljica Centra za socijalnu skrb Ogulin Valentina Crnjaković Vuković.

U centrima nedostaje radnika i često se dogodi da ne mogu pokriti sve potrebe, a to se događa i s udomiteljima pa je ovaj skup služio i da zajednički iznesu probleme i rješenja.

– Puno toga treba unaprijediti, pružiti veću podršku udomiteljima, razviti bolju suradnju s institucijama, liječnicima i patronažnom službom kako bi korisnicima bila pružena što bolja skrb, dodala je Crnjaković Vuković.