Suradnja Vodovoda i kanalizacije sa Šumarsko – drvodjeljskom školom

Šumarsko – drvodjeljska škola i Vodovod i kanalizacija potpisali su sporazum o suradnji. Naime kod Uređaja za pročišćavanje voda nalaze se meteorološke stanice s kojih će podaci prikupljeni do sada, ali i ubuduće biti dostavljani školi.

Šumarska škola već 20 godina sudjeluje u GLOBE programu, a zadnjih 11 godina ima meteorološku postaju sličnu ovoj u Gornjem Mekušju. Podaci koje imaju u Šumarskoj i drvodjeljskoj školi bit će upotpunjeni podacima s ove postaje.