Počela kampanja Stop ozljedama na radu

U 2015. godini prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prijavljeno je 16.111 ozljeda na radu, od čega je priznato 13.784. Taj podatak ukazuje na pad broja ozlijeđenih u odnosu na godinu prije kada je priznato 13.929. ozljeda. Hrvatska se nalazi na 15. mjestu EU prema broju ozljeda na radu.

S ciljem smanjenja broja ozljeda na radu, prije svega podizanjem svijesti o značenju prevencije potencijalnih rizika na radu provodi se nacionalna kampanja Stop ozljedama na radu koju provodi Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Uvodno predavanje održano je danas u HGK Karlovac. Kampanja će se nastaviti raznim predavanjima, ovisno o iskazanom interesu stručnjaka zaštite na radu i poslodavaca.