Radovi na Glazbenom paviljonu i šetnici Josipa Marohnića idu prema planu

Radovi na izgradnji Glazbenog paviljona idu prema planu, odnosno i brže nego je planirano zbog lijepog vremena. Osim toga pri kraju je i uređenje šetnice Josipa Marohnića od Korane do OŠ Dragojle Jarnević. Radove je danas obišao gradonačelnik Damir Jelić.

Šetnica Josipa Marohnića dugačka je 260 metara, donedavno je bila asfaltirana, no asfalt je osim što je bio neugledan bio i nesiguran za kretanje, kako pješaka, tako i biciklista. Investicija je vrijedna 350 tisuća kuna,  a radi se o jednom u nizu projekata od ušća do ušća, rekao je gradonačelnik Jelić.

Ovo nije završetak uređenja prostora oko Korane, jer u planu je uređenje i ostalih nogostupa u okruženju.

Radovi na Glazbenom paviljonu također idu prema planu, gdje je danas zalivena deka, odnosno armirano betonska ploča. Radovi su počeli 1. ožujka, vrijednost projekta je 1,2 milijuna kuna.

Paviljon će imati oblik osmerokuta, promjera devet metara, imat će polu ukopanu etažu koja će biti spremište. Pozornica će biti metar izdignuta, a na njoj će biti osam stupova s nadstrešnicom od kovanog željeza.

Karlovac se želi profilirati kao grad kulture, a ovaj će paviljon u svakom slučaju tome doprinijeti, poručuju iz gradske uprave.