Financijsko opismenjavanje osnovnoškolaca

Predavanje Financijsko opismenjavanje, održano u Knjižnici za mlade u Karlovcu, bilo je namijenjeno karlovačkim osnovnoškolcima. Volonteri studentske udruge Ekonomska klinika djeci su kroz igru objasnili razliku između potreba i želja.

U sklopu projekta Poslovne knjižnice u Knjižnici za mlade organizirano je predavanje Financijsko opismenjavanje koje je ovog puta bilo namijenjeno nešto mlađoj populaciji, učenicima drugih i trećih razreda Osnovnih škola s područja Grada Karlovca.

Predavanje su održali volonteri Ekonomske klinike iz Zagreba. Ekonomska klinika je studentska udruga koja građanima i poduzetnicima dijeli besplatne savjete, a djeluju kroz brojne projekte, kojima pripada i ovaj o Financijskoj pismenosti osnovnoškolaca. Nakon mnogih predavanja i aktivnosti koje provode vrlo su zadovoljni odazivom i reakcijama.

Projekt Financijska pismenost osnovnoškolaca sastoji se od četiri modula u trajanju od 45 minuta, a teme koje se obrađuju su “Potrebe i želje”, “Novac, valute i kartice”, “Pametni potrošač”, “Banke, krediti i štednja”, prilagođene učenicima drugih i trećih razreda. Karlovački osnovnoškolci slušali su temu Potrebe i želje.

Projekt Poslovne knjižnice započeo je početkom prošle godine u Knjižnici za mlade, u sklopu projekta Work with us, a financijski ga podupire Američko veleposlanstvo. Glavna svrha Poslovnih knjižnica je da postanu važni faktori u restrukturiranju gospodarstva i nude pomoć malim i srednjim poduzetnicima te stvaraju poduzetničku klimu među mladima.