Akcija čišćenja jezerca u Luščiću

Klub športskih ribolovaca Korana redovito organizira akcije čišćenja obala rijeka, jezera i ostalih vodenih površina na području Karlovca, Krnjaka i Vojnića. Danas su očistili jezerce Luščić, a u akciji su im se pridružili predstavnici CEIK-a Braća Seljan i PD Karlovac.

KŠR Korana Karlovac ima 968 članova, a svaki od njih je dužan sudjelovati u dvije radne akcije godišnje. Iako je onečišćenje voda smanjeno proteklih godina, valja upozoriti građane da ne bacaju smeće, ali ni ne ostavljaju hranu na području jezerca u Luščiću, kaže predsjednik Korane Željko Capan.

U akciji je sudjelovalo deset ribolovaca i planinara.