Karlovac po drugi puta domaćin tečaja o palijativnoj skrbi

Karlovac je danas po drugi puta domaćin tečaja za zdravstvene djelatnike koji sudjeluju u brizi o palijativnim bolesnicima. Ovoga puta naglasak je stavljen na prepoznavanje palijativnih bolesnika i komunikaciju unutar zdravstvenog sustava, čime bi se kvaliteta života takvih bolesnika trebala unaprijediti.

Pacijenti u terminalnoj fazi zanemarena su skupina i potrebno im je više skrbi nego što uobičajeno dobivaju u sadašnjem zdravstvenom sustavu. Prepoznati bolesnike u čijem stadiju bolesti ozdravljenje nije moguće i omogućiti im kvalitetniju skrb, bio je cilj Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji koja je donesena još prije dvije godine. Upravo s tim ciljem županijski Projektni tim za palijativnu skrb organizirao je i današnji tečaj, kaže voditeljica tečaja, dr. Mirjana Lončarić – Katušin iz OB Karlovac.

Inače, Karlovačka županija među prvima je u Hrvatskoj donijela Strategiju razvoja palijativne skrbi što dokazuje da je ranije ozbiljno shvatila potrebu njene kvalitetnije organizacije, poručila je pomoćnica ministra zdravstva dr. sc. Delfa Radić- Krišto.

Tri bolnice u kojima je ukupno 20 palijativnih kreveta, 76 timova obiteljske medicine, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Patrpnažna služba i Veleučilište Karlovac koje provodi stručni studij sestrinstva, samo su neki od dokaza da Karlovačka županija ima široku lepezu resursa za palijativnu skrb, poručuju iz Projektnog tima Karlovačke županije.

Kako bi se razina kvalitete palijativne skrbi ujednačila na području cijele Hrvatske, u Ministarstvu zdravlja pri kraju je izrada strateškog plana koji će vrijediti za razdoblje do 2020. godine.