Predavanje o Nikoli Tesli

Predavanje o nepoznatom dijelu života Nikole Tesle pod nazivom Pre Nijagare – Telorajd, novosadske znanstvenice i novinarke Drenke Dobrosavljević, organizirala je Udruga Nikola Tesla Karlovac u suradnji s karlovačkim Veleučilištem i Knjižnicom za mlade, gdje je predavanje i održano.

Ova novosadska znanstvenica velik je dio svojih istraživanja posvetila životu Nikole Tesle, a u ovom se predavanju posebno usredotočila na prvu Teslinu elektranu u Tellurideu u Coloradu.

U svom istraživačkom radu autorica je tijekom dvadeset godina otkrivala mnoge slojeve priče o Tesli, a sama tema ovog predavanja pružila joj je epilog te priče, koju namjerava i objaviti u znanstvenom radu.

Organizacija ovog predavanja prva je akcija nedavno osnovane Udruge Nikola Tesla Karlovac. Kontakte s gospođom Dobrosavljević organizatori su uspostavlili na Teslinim danima u Tehničkom muzeju, kada je na jednom simpoziju također izlagala o Tesli, otkrio je predsjednik Udruge Nikole Tesle Karlvac profesor Mirko Butković.