Radi se na povećanju ribljeg te fonda sitne divljači

Više od tonu šarana i štuka te 700 fazana nabavljeno je u svrhu povećanja ribljeg fonda te fonda sitne divljači. Sredstva su osigurana u gradskom proračunu u vrijednosti od 70 tisuća kuna. Ribe su puštene danas u Kupu, Koranu i Mrežnicu.

Grad Karlovac je prema donesenoj Strategiji razvoja lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije osigurao sredstva za nabavku i ispuštanje ribe kojima gospodari Klub športskih ribolovaca Korana. Cilj je povratak ribolovnog turizma u Karlovac, kazao je predsjednik KŠR Korana Željko Capan.

Osim poribljavanja, danas su potpisane i potvrde o preuzimanju divljači s deset lovačkih društava s područja grada.