Savjetovanje s građanima u sklopu projekta Star Voice

Radićeva ulica je prioritet za obnovu, ako je suditi prema istraživanju koje je proveo Ka Matrix u okviru projekta Star Voice. Od ponuđenih odgovora koji su se ticali obnove Zvijezde najveći dio ispitanika odgovorio je da je upravo Radićeva ključni projekt koji treba odraditi.

Nakon 18 mjeseci projekt Star Voice bliži se kraju. Tim je povodom održano drugo savjetovanje s građanima na kojem su sudjelovali brojni stručnjaci, ali i kandidati za gradonačelnika Karlovca. Oni su imali priliku iznijeti svoju viziju revitalizacije Zvijezde. I dok u Ka Matrixu kažu da građani žele osnivanje posebne agencije koja bi upravlja Zvijezdom, većina kandidata smatra da to nije potrebno i da je moguće reorganizacijom gradske uprave riješiti problem upravljanja.

Kroz projekt je prošlo više od tri tisuće ljudi, a obuhvaćen je velik broj stručnjaka, a ovo je najšira rasprava o Zvijezdi ikad održana, što voditeljima projekta daje nadu da će pokrenuti i nove korake pri vraćanju života u srce grada.