Eko radionica za djecu

Na reciklažnom dvorištu na Ilovcu organizirana je eko radionica za djecu predškolskog uzrasta, na kojoj su mogli vidjeti kamo se odvozi i kako se prikuplja koristan otpad te naučiti kako recikliranjem ponovno mogu nastati predmeti koje koristimo u svakodnevnom životu. Posjet je organiziran povodom Dana zdravih gradova, koji se obilježava 20. svibnja.

Posjet su organizirali Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića i Udruga Osmica Karlovac, društvo za planinarenje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti. Eko radionica na Ilovcu bila je namijenjena djeci od 5 do 7 godina koja su polaznici knjižničnog Odjela za djecu predškolskog uzrasta.

Radionica je slijed jedne eko radionice prije koju je također organizirala Udruga Osmica na kojoj su djeca učila kako sortirati otpad i uočiti razliku između smeća i otpada.

Posjet je organiziran u dogovoru s Tvrtkom Čistoća, uz potporu Zelenila, kako bi djeca vidjela na licu mjesta kako se otpad odvaja i kamo ide.