Parlaonicom završen projekt “I djeca to mogu”

Kruna šestomjesečnog projekta “I djeca to mogu” Udruge za lokalni razvoj “Turbina promjena” bila je parlaonica na kojoj su sudjelovali učenici OŠ Mahično i OŠ “Kardinal Alojzije Stepinac” Krašić.

Na parlaonici je sudjelovalo 49 učenika koji su raspravljali o kvaliteti života u ruralnim i urbanim sredinama. Učenici afirmacijske skupine zagovarali su tezu da je kvaliteta života, a time ujedno i poštivanje dječjih prava, u urbanim sredinama veća, dok je negacijska skupina zagovarala suprotno – veću kvalitetu života u ruralnim sredinama. Obje su skupine imale izvrsne argumente, te je stručni žiri odlučio da je rezultat neriješen. Učenicima i ravnateljicama su dodijeljene i zahvalnice za sudjelovanje na projektu. Na parlaonici je sudjelovalo i šestero volontera, šestero nastavnika i ravnateljice iz obje škole.

Odmah nakon parlaonice, održana je završna konferencija za medije, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta i istraživanja koje je pokazalo da je provedba projekta pozitivno utjecala na osvještavanje učenika o njihovim pravima. Ravnateljice obaju škola izrazile su zadovoljstvo ishodom projekta, ali i nadu za nastavkom međusobne suradnje i provođenja aktivnosti čija je svrha jačanje svijesti učenika i građana u području dječjih i ljudskih prava.

Projekt je u potpunosti financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 37.000 kuna.