Udruzi slijepih USKA odobren projekt “Videći pratitelj”

Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije planira nova zapošljavanja u sklopu dvogodišenjeg programa Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom pod nazivom „Videći pratitelj Udruge slijepih USKA“.

Projekt vrijedan 395 tisuća kuna financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U sklopu ovog dvogodišnjeg programa, slijepe osobe imat će osiguranog videćeg pratitelja za rješavanje potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi, odlazak na kulturno umjetnička događanja, sportsko rekreativne aktivnosti, kupnju, nabavku namirnica, plaćanje računa i ostale svakodnevne aktivnosti.