Uredba o zaštiti podataka građanima pruža više prava i bolju zaštitu privatnosti

Nakon gotovo četiri godine pregovora, Europski parlament i Vijeće Europske unije postigli su dogovor o novim pravilima o zaštiti podataka. Radi se o Uredbi koja je stupila na snagu još 2016. godine, a od 25. svibnja 2018. godine primjenjivat će se u svim zemljama članicama EU pa tako i u Hrvatskoj. Stoga je Agencija za zaštitu osobnih podataka krenula s edukacijama za predstavnike vlasi, poslovnih subjekata i ostale zainteresirane, a jedna takva održana je i u Karlovcu.

– Uredbom o zaštiti podataka svim građanima Europske unije pruža se bolja zaštita osobnih podataka te veći nadzor i stvarna kontrola nad njima. Ona regulira privatnost pojedinca te prava i obveze poslovnih subjekata i tijela javne uprave i vlasti. Pojedinci Uredbom dobivaju neka nova prava poput prava na brisanje podataka. Tu je primjerice pravo na zaborav, dakle svaki građanin ako procijeni da je na primjer putem Google pretraživača dostupan niz podataka o njemu, može zatražiti brisanje tih podataka. Naravno, to pravo ne mogu koristiti osobe iz javnog života poput političara, ispričala nam je glasnogovornica Agencije za zaštitu osobnih podataka Marija Pušić.

Uredba jasnije tumači pristanak na obradu osobnih podataka osobito kada se radi o izravnom marketingu, a poslovni subjekti i druge organizacije trebaju na vrijeme jasno upozoriti korisnike ako se njihovi podaci izgube ili ako im netko neovlašteno pristupi.

Onome tko se ne pridržava ovih propisa, Agencija za zaštitu osobnih podataka ima pravo izreći novčanu kaznu, a ona iznosi do čak 20 milijuna eura ili 4 posto domaćeg BDP-a.