Mobilno reciklažno dvorište u Grabriku

Prvo mobilno reciklažno dvorište postavljeno je u Grabriku , gdje će ostati dva tjedna. Namijenjeno je odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. Radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 19 sati, a utorkom i četvrtkom od 8 do 14.

Prva stanica mobilnog reciklažnog dvorišta je Gradska četvrt Grabrik, gdje će ostati dva tjedna pa će se preseliti dalje i kružiti gradom.

Otpad je podijeljen na neopasni i opasni. U neopasni spada ambalaža od papira i kartona, od plastike, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala, stari lijekovi, jestiva ulja, deterdženti. U opasni boje i lakovi, baterije, akumulatori, pesticidi, kiseline, lužine, medicinski otpad i drugo.

Vrijednost ovog objekta je 270 tisuća kuna, a 40 posto je financirano od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostalo iz sredstava Grada Karlovca i Tvrtke Čistoća.

Mobilno reciklažno dvorište radi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13 do 19, a utorkom i četvrtkom od 8 do 14 sati. Za građane su i tiskani infomativni letci na kojima pišu svi važni podaci vezani uz način rada.