Projekt Volonterski centar Kupa uspješno priveden kraju

Iako završava sa zadnjim danom srpnja, uspješno je priveden kraju projekt “Volonterski centar Kupa” koji je u posljednjih godinu dana provodio LAG Vallis Colapis. Riječ je projektu koji je financiran od strane Minsitarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku u iznosu od 120 tisuća kuna.

Projekt se provodio u partnerstvu s 13 općina i gradova s područja LAG-a, a cilj je bio učvrstiti podršku organizatorima volontiranja s područja tih gradova i općina. Projekt je rezultirao povećanjem baze volontera za 50 novih volontera i organizatora volontiranja, s kojima su sklopili 13 sporazuma o suradnji.

 

U LAG-u su zadovoljni provedbom projekta, posebno edukacijom koordinatora volontera. U sklopu projekta je i redizajnirana mrežna stranica Volonterskog centra Kupa.

Manifestacija Hrvatska volontira ujedno je ove godine bila najuspješnija, pohvalili su se u LAG-u. Ukupno su održane 22 volonterske akcije, a volonterske sate je prijavilo 15 organizatora volontiranja.