Cilj mjera je povećanje zapošljivosti

Hrvatski Zavod za zapošljavanje redovito u svrhu povećanja broja zaposlenih osoba nudi različite potpore poslodavcima kako bi ih potaknuo na nova zapošljavanja. Ove godine je predviđeno devet vrsta potpora. Najviše potpora je realizirano kroz mjeru javni rad.

Za ukupno devet potpora karlovački područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do sada je zaprimio 235 zahtjeva. Najviše ih je zaposleno kroz mjeru javni rad, 136 osoba, kroz potpore za zapošljavanje zaposlilo se 65 osoba.

Popularna je i mjera stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja je posebno zanimljiva poslodavcima. Mjere teže da se poveća zapošljivost. U HZZ-u najavljuju neke promjene u kriterijima.

Cilj je da se osobe koje su tražene na tržištu same snađu na tržištu rada i za bolju plaću, a ne da ih poslodavci iskorištavaju. Kad su mjere pokrenute bilo je više nezaposlenih i kriteriji su bili blaži.

Mjere Zavoda za zapošljavanje donosi Vlada Republike Hrvatske, a primarni im je cilj nezaposlenim osobama olakšati pristup tržištu rada na koji se često zaboravlja. Stoga u Zavodu najavljuju kako će detaljnije pristupiti svakom zahtjevu kako se mjere ne bi neopravdano koristile.