Pola milijuna kuna za razvoj cikloturizma u Karlovačkoj županiji

Za razvoj cikloturizma Karlovačka će županija ove godine, u suradnji s Ministarstvom turizma, izdvojiti pola milijuna kuna. Projektom “KAŽU – pedala” izradit će se Operativni plan razvoja cikloturizma Karlovačke županije, dovršiti uređenje i trasiranje dvije započete cikloturističke rute, postaviti 14 servisnih stanica za bicikle na području Karlovačke županije, postaviti prometne znakove na trasiranim cikloturističkim rutama, izraditi internetsku stranicu cikloturizma Karlovačke županije te tiskati dvije tisuće komada sklopivih zemljovida i promotivnog materijala.

Za potrebe cikloturista izrađen je poseban kartografsko-informativni materijal “Cycling adventure” za područje Karlovca i Duge Rese. Na sličan način planiraju se pokriti i preostali dijelovi Županije.