Seminar za koordinatorice za ravnopravnost spolova u sportu

145

Pod nazivom “Muškarci i rodna ravnopravnost i sportu: pomoć ili prepreka” u Karlovcu je održan 8. po redu seminar za koordinatorice za ravnopravnost spolova u sportu. Hrvatski olimpijski savez već se dugi niz godina bavi temom slabije zastupljenosti žena na rukovodećim položajima, stoga su ovakvi seminari namijenjeni podizanju svijesti o boljem položaju žena, ne samo u sportu, već općenito.

Participacija sportašica u vrhunskim rezultatima je na razini od 40 posto, stoga je tendencija da i zastupljenost žena na rukovodećim položajima bude na toj razini. Apel je stoga prema klubovima, kao i nacionalnim savezima da u svoje izvršne odbore i skupštine izaberu što je moguće više žena, kaže glavni tajnik HOO-a Josip Čop.