Aktivizam i pravo okoliša

Završen je Eko panov projekt “Lokalna partnerstva za transparetno upravljanje prirodnim resursima”. Rezultati su predstavljeni javnosti skupa s brošurom “Pravni alati u rješavanju problema u okolišu”, nastale u okviru ovog projekta.

Projekt je Eko Pan provodio posljednje dvije godine u partnerstvu s udrugama Zelena akcija iz Zagreba i Žmergo iz Opatije u suradnji s brojnim jedinicama lokalne samouprave, Pravnim fakultetom u Rijeci i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

U sklopu projekta tiskana je brošura “Pravni alati u rješavanju problema u okolišu”. Oko 2000 primjeraka podijelit će se studentima, građanima i predstavnicima lokalnih vlasti kako bi ih se educiralo i potaknulo na aktivno uključivanje u rješavanje problema u okolišu i prirodi.

Projekt se provodio u tri županije: Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj i Zagrebačkoj. Cilj je bio potaknuti dugotrajna partnerstva i suradnje između civilnog i javnog sektora kako bi se osigurala učinkovita, sustavna i transparentna zaštita okoliša i prirode.