Šest godina rada Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije

167

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije slavi šest godina rada. Uz kratku prezentaciju rada Zavod je dobio i rođendanski poklon – model za vježbanje kliničkih vještina “MegaCode Kelly Advanced” i SimPad simulator. Model služi za simulaciju naprednih postupaka održavanja života odraslih.