Sigurni proizvodi na jedinstvenom tržištu EU-a: Komisija provodi mjere za jačanje povjerenja

Komisija je predstavila dva zakonodavna prijedloga kako bi poduzećima, posebice malima i srednjima, olakšala prodaju proizvoda diljem Europe te postrožila nadzor koji nacionalne vlasti i carinski službenici vrše radi sprečavanja prodaje opasnih proizvoda europskim potrošačima.
Inicijativama žele se poboljšati dva aspekta slobodnog kretanja robe u EU-u:
Pojednostavnjenje prodaje proizvoda u drugoj državi članici
Načelom „uzajamnog priznavanja” osigurava se da se proizvodi na koje se ne primjenjuju propisi EU-a i koji se zakonito stavljaju na tržište u jednoj državi članici mogu u načelu slobodno kretati na jedinstvenom tržištu. Tim načelom trebalo bi se proizvođačima omogućiti da prodaju proizvode diljem Europe bez dodatnih zahtjeva. U praksi poduzeća koja žele prodavati proizvode kao što su obuća, stolni proizvodi ili namještaj u drugoj državi članici često su suočeni s preprekama, kašnjenjima i dodatnim troškovima. Kako bi se to načelo brže, jednostavnije i jasnije provodilo u praksi, Komisija predlaže novu Uredbu o uzajamnom priznavanju robe. Poduzeća će saznati mogu li svoje proizvode prodavati u drugoj državi članici u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina. Moći će i dobrovoljnom izjavom dokazati da njihovi proizvodi ispunjavaju sve relevantne nacionalne zahtjeve. Na taj će način tijela drugih država članica moći lakše procijeniti može li se primijeniti uzajamno priznavanje. Osim toga, mehanizmom za rješavanje sporova moći će se brže riješiti nesuglasice između poduzeća i nacionalnih tijela. Suradnja i povjerenje među nacionalnim tijelima dodatno će se poboljšati programima osposobljavanja i razmjenama službenika. To neće spriječiti nacionalna tijela da vode računa o opravdanim pitanjima od javnog interesa.
Strože kontrole kojima nacionalna tijela osiguravaju sigurnost i sukladnost proizvoda
Na tržištu EU-a još je u prodaji previše opasnih i nesukladnih proizvoda: čak 32 % pregledanih igračaka, 58 % elektroničkih uređaja, 47 % građevnih proizvoda i 40 % osobne zaštitne opreme ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu sigurnosti ili obavješćivanja potrošača predviđene zakonodavstvom EU-a. To ugrožava potrošače, a poduzeća koja ispunjavaju zahtjeve u nepovoljnom su položaju u tržišnom natjecanju. Nacrtom Uredbe o sukladnosti i izvršenju pomoći će se izgraditi pravednije unutarnje tržište robe poticanjem veće suradnje među nacionalnim tijelima za nadzor tržišta. To će uključivati razmjenu informacija o nezakonitim proizvodima i istragama u tijeku kako bi se mogle poduzeti učinkovite mjere protiv nesukladnih proizvoda. Uredbom će se omogućiti nacionalnim tijelima i da poboljšaju pregled proizvoda koji ulaze na tržište EU-a. Budući da se 30 % robe u EU-u uvozi, Komisija nadalje predlaže da se pojačaju inspekcije u lukama i na vanjskim granicama.
Više o ovoj temi čitajte na linku:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5302_en.htm