Ministarstvo kulture u Karlovac usmjerilo 920 tisuća kuna

310

Ministarstvo kulture, putem Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2018. godini, Gradu Karlovcu dodijelio je 920 tisuća kuna za projekte kojima je upravo Grad Karlovac prijavitelj. Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara verificira Hrvatsko vijeće za kulturna dobra. Tako je za Drvenu kuću u Haulikovoj ulici br. 6 Gradu Karlovcu dodijeljeno 200 tisuća kuna za sufinanciranje radova na statičkoj sanaciji tzv. Lončareve kuće. Procijenjena vrijednost ukupne investicije iznosi oko milijun kuna.

Za kapelicu Svi sveti na groblju Dubovac Ministarstvo je dodijelilo 300 tisuća kuna, a za mrtvačnicu na Židovskom groblju 200 tisća kuna. Za zgradu KAMOD-a dodijeljeno je 220 tisuća kuna za izradu glavnog projekta. Projekt rekonstrukcije zgrade KAMOD dio je i drugog projekta pod nazivom BhENEFIT – Interreg Central Europe u sklopu kojeg će se pratiti energetska svojstva zgrade. Izradom projektne dokumentacije za obnovu građevine bit će definirane prostorne i funkcionalne mogućnosti za buduće korisnike.

Kroz Program investicijske potpore za 2018. godinu Gradskom muzeju Karlovac za adaptaciju muzejskog prostora na Turnju dodijeljeno je milijun i 500 tisuća kuna, a Zorin domu za uređenje 400 tisuća kuna.