Ivan Bavčević predstavio knjigu “Znanje je u tebi”

547

Otkrivanje znanja i istine u sebi, koja je temelj slobode i lakoće življenja kroz vježbe disanja i meditacije omogućio je karlovačkoj publici Ivan Bavčević. Pritom je predstavio svoju knjigu “Znanje je u Tebi”. Prema njegovim riječima, radi se o praktičnom priručniku za svačiji život. Predavanje je održano u prostoru Plesnog centra Studio 23 u Haulikovoj ulici u Karlovcu.

Ivan Bavčević međunarodni je predavač, terapeut i učitelj životnih znanosti koji je svoje znanje i iskustvo stjecao diljem svijeta, a sada ga dijeli sa svima koji su otvoreni za nove spoznaje.

Djeluje već sedam godina u sklopu Centra svjesnosti, čije je sjedište u Plaškom. Ovaj je Centar i izdao knjigu “Znanje je u tebi”, koja je praktični priručnik za svačiji život te temelj predavanja u kojem sudionike vodi u otkrivanje znanja i istine koja postoji u njima.

Bavčević je s Karlovčanima pokušao približiti sadržaje iz knjige, pročitali su zajedno nekoliko poruka te je održana radionica skraćenog naziva DOP. Radi se, kako kaže o procesu “Dopuštanja, Otpuštanja, Prepuštanja emotivnih i mentalnih blokada, boli, trauma, fobija, zamjeranja, odnosa ili bilo čega teškog što netko nosi kroz život”..

Glavni pristup Ivana Bavčevića temelji se na onome što je zajedničko većini kultura diljem svijeta, a to je usmjeriti civilizaciju od egocentrične ka svjesnocentričnoj.