Kolegij župana održan u Plaškom

406

Prvi rezultati programa 407 za 047 postaju vidljivi. Poručio je to župan Damir Jelić koji je svoj kolegij jutros održao u Plaškom uz nazočnost predstavnika općine. Osim razgovora o projektima posjet je iskoristio i za donaciju rabljenih računala tamošnjoj osnovnoj školi.

Kao što je i najavio župan Jelić kolegije je počeo održavati u jedinicama lokalne samouprave. Cilj je jednom godišnje obići sve gradove i općine te se na terenu upoznati sa svim problemima i planovima koji postoje.

U Plaškom su u  planu veliki projekti, jedan od njih je puna zapošljivost. Trenutno je na Zavodu za zapošljavanje 158 stanovnika Plaškog, projektima koji su u planu kroz Razvojni fond Karlovačke županije, ali i privatnim inicijativama ta slika se podosta može promijeniti, kaže Jelić.

Posjet Plaškom iskorišten je i za donaciju računala za tamošnju osnovnu školu. Ukupno je donirano 12 računala, šest za osnovnu školu Slunj, dva za Cetingrad te četiri za Plaški.

Osnovna škola Plaški i jedna je od županijskih škola u kojima se provodi program pomoćnika u nastavi, o čemu je više rekla zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. Program se provodi četiri godine, vrijednost mu je 9,6 milijuna kuna, od čega je osam milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Na području Karlovačke županije programom je zaposleno 50 pomoćnika u nastavi koji brinu za 52 učenika.

Time su sve škole koje su iskazale potrebu dobile stručnu pomoć, kaže Hajsan Dolinar. U Plaškom je troje takvih učenika.