KABA

Održana sjednica Gospodarsko socijalnog vijeća Karlovačke županije

Danas je održana 66. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije. Dnevni red je uključivao redovitu izmjenu predsjednika i dva potpredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća. Za predsjednika je odabran Nikola Badovinac, a za dopredsjednike Vijeća izabrani su Željko Fanjak i Igor Jurković. Na sjednici je ujedno i jednoglasno usvojen program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća Karlovačke županije za 2018. godinu. Kako novinari nisu bili prisutni na sjednici, ne znamo što je u planu rada za sljedeće razdoblje.