Drvored javora pajavca na Rakovcu bit će zamijenjen stupolikim grabom

795

Drvored javora pajavca na Rakovcu trebao bi biti zamijenjen u sklopu projekta uređenja podzemne infrastrukture te, kao i dijela Radićeve ulice. Drvored je u dosta lošem stanju, a bit će zamijenjen stupolikim grabom, poručili su iz Zelenila.

Sva zdrava stabla divljeg kestena koja se nalaze uz OŠ Dragojle Jarnević bit će zadržana, a dva stabla sofore i graba su u lošem stanju i bit će uklonjena, kazala je zamjenica direktorice Zelenila Gordana Purgar. Stručnjaci sa Šumarskog fakulteta napravili su studiju koja pokazuje da je i stari drvored javora pajavca na Rakovcu u lošem stanju.

Projekt rekonstrukcije podzemne infrastrukture na Rakovcu idealna je prilika da se stabla zamijene prihvatljivijim vrstama, kaže Purgar.  Predviđena je nova kvalitetna sadnja na pravilan raspored sadnje stabala, koja bi trebala dobiti kvalitetan prostor za razvoj, sa Šumarskog fakulteta preporučili su stupoliki grab ili hrast, a iz Zelenila su se odlučili za grab.