zv ljeto 2

Temelj obrazovanja obrtnika – učenje kroz rad

Važna karika u lancu gospodarskog razvoja Hrvatske su obrtnici. Kao najveći problem s kojim se suočavaju ističe se pronalazak radne snage. Stoga se trude ulagati u mlade ljude kako bi neki od njih i ostali u struci. Važnost obrazovanja obrtničkih kadrova prepoznaje i Obrtnička komora te pruža niz mogućnosti za stjecanje novih znanja te priznavanje stečenih kroz polaganje majstorskih ispita.

Kako bi što veći broj obrtnika potaknula da provode naukovanje, Hrvatska obrtnička komora je pokrenula i projekt ambasadora naukovanja. Obrazovanje obrtnika mora se temeljiti na učenju kroz rad, a uvjet da bi neki obrtnik mogao provoditi naukovanje je položen majstorski ispit.

Jedini ambasador naukovanja u Karlovačkoj županiji je Josip Ribičić kroz čiji je stolarski obrt dosad prošao velik broj naučnika. Na temelju svog bogatog iskustva tvrdi da se mora ulagati u mlade ljude kroz naukovanje, a za to treba imati položen majstorski ispit, koji prema njegovim riječima nije težak.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu, položile su pomoćnički ispit i imaju dvije godine radnog iskustva. Također i osobe koje nemaju odgovarajuću stručnu spremu, a imaju minimalno tri godine radnog iskustva na poslovima za koje žele polagati ispit, ističe Mirjana Kućas, stručna suradnica za obrazovanje u Obrtničkoj komori Karlovačke županije.

Sam ispit sastoji se od stručnog dijela koji se polaže praktično, slijedi teorija struke pismeno, tu su i osnovna znanja za vođenje obrta, gospodarstvo i pravni propisi, te osnovna znanja iz radne pedagogije.

Postoji nekoliko rokova za polaganje majstorskog ispita. Na razini Hrvatske ukupno su četiri roka, a u Karlovcu dva, u proljeće i u jesen. Prijaviti se može tijekom cijele godine, s tim da se prijava mora izvršiti najmanje 45 dana prije ispita.

Troškovi majstorskog ispita nisu veliki, oko 2600 kuna, a oni koji ga uspješno polože mogu ostvariti i povrat od 80 posto tog iznosa, što podmiruje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.