Udruga za lokalni razvoj “Turbina promjena” završila s provedbom projekta “Naša prava”

Udruga za lokalni razvoj „Turbina promjena“ završila je s provedbom Projekta promicanja dječje participacije „Naša prava“. U projektu su sudjelovali učenici četvrtih razreda četiri osnovne škole (ujedno i suradnice u projektu) i to: OŠ Banija, OŠ Grabrik, OŠ Draganići te OŠ Mahično. U projektu je sudjelovalo i šest volontera Udruge Turbina promjena. Stručni suradnici koji su provodili radionice su: Kristina Cindrić, Jasmina Rendulić i Melita Golub iz Društva naša djeca Karlovac, te Leo Staković – stručni suradnik Udruge za lokalni razvoj „Turbina promjena“.

Glavne aktivnosti projekta bile su inicijalno istraživanje o postojećem znanju djece o njihovim pravima i načinima ostvarivanja, održavanje edukativnih radionica o dječjim pravima, izrada edukativno-društvene igre te izrada videa o dječjim pravima. Ukupno je provedeno 16 radionica predviđenih po projektu tijekom četiri ciklusa (Dječja prava i obaveze, Konvencija o pravima djece, Izrada edukativno-društvene igre o dječjim pravima te Izrada videa o dječjim pravima – link na video). Uz radionice predviđene po projektu, održano je dodatnih 9 radionica – dvije radionice edukacije za odgajatelje u DV Duga Resa na temu dječjih prava i obaveza, četiri radionice u osnovnim školama Mahično, Draganići, Banija i Krašić povodom Dana sigurnijeg interneta te tri radionice igranja igre o dječjim pravima „1,2,3 – Imamo prava svi!“ u OŠ Banija, Grabrik i Mahično, s učenicima koji su sudjelovali u izradi same igre.

Projekt „Naša prava“ financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade te se provodio u partnerstvu s Gradom Karlovcem i Društvom Naša djeca Karlovac. Ukupna vrijednost projekta je 44 000,00 kuna i provodio se na području Grada Karlovca i županije, u suradnji s osnovnim školama Banija, Draganići, Grabrik i Mahično. Projekt se provodio u razdoblju od 1. studenog 2017. te službeno završava 30. travnja 2018.