Posebno istraživanje Eurobarometra: Smatraju li Europljani život u EU-u pravednim?

sponzorirani članak

Nova anketa pokazuje kako većina Europljana smatra da je život u EU-u općenito pravedan, no izražava zabrinutost u pogledu rada pravosuđa, političkih odluka te dohodovne nejednakosti.

Prema tom istraživanju Eurobarometra, većina Europljana smatra da im je život uglavnom pravedan te da ima jednake mogućnosti za napredovanje. No nisu toliko uvjereni da se zakoni i političke odluke primjenjuju jednako i dosljedno u njihovim zemljama, bez obzira na društveni status, bogatstvo i poznanstva. Velika većina smatra i kako postoje prevelike dohodovne nejednakosti te kako bi vladajući trebali riješiti taj problem, a manje od polovine ispitanih smatra da se s vremenom povećala jednakost mogućnosti i poboljšao njihov društveni položaj.

Glavni rezultati istraživanja Eurobarometra obuhvaćaju obrazovanje, prihode, društveni status i međugeneracijsku mobilnost. Njime su obuhvaćene i predodžbe o migraciji kao jednom od uzroka sve većih nejednakosti te o globalizaciji kao pokazatelju političkih preferencija koje dijelom određuju stavove prema pravednosti i nejednakosti.

  • Više od polovine ispitanika smatra da građani imaju jednake mogućnosti za napredovanje (58 %). Međutim, ta brojka skriva znatne razlike među regijama – s tom se tvrdnjom složilo 81 % ispitanika u Danskoj, no samo 18 % u Grčkoj.

  • Ispitanici su manje optimistični kada je riječ o pravednosti u posebnim područjima. Samo 39 % smatra da pravda uvijek pobjeđuje, uz jednak udio onih koji se ne slažu s tom tvrdnjom. Još pesimističnije, samo 32 % smatra da se političke odluke dosljedno primjenjuju na sve građane, s čime se ne slaže čak 48 % ispitanika. Općenito, što su ispitanici obrazovaniji, mlađi i uspješniji, veća je vjerojatnost da smatraju život pravednim.

  • Velika većina smatra da su dohodovne nejednakosti prevelike (84 %), od 96 % u Portugalu i 92 % u Njemačkoj do 59 % u Nizozemskoj. U svim zemljama osim Danske više od 60 % ispitanika slaže se da bi vlade trebale poduzeti mjere za smanjenje razlika.

  • Da su dobro zdravlje i kvalitetno obrazovanje ključni ili važni za napredovanje u životu, smatra 98 % odnosno 93 % ispitanika. Pritom više od 90 % smatra kako su za to također ključni ili važni vrijedan rad i poznanstva. Manje važnima smatraju obiteljsko bogatstvo, politička poznanstva, etničko podrijetlo ili spol.

  • Manje od polovine ispitanika (46 %) smatra da su mogućnosti za napredovanje postale ujednačenije u usporedbi s razdobljem prije 30 godine (više od 70 % na Malti te u Finskoj i Irskoj, no manje od 25 % u Hrvatskoj, Francuskoj i Grčkoj).

  • Općenito, 47 % Europljana smatra globalizaciju pozitivnom, a 21 % se ne slaže s tom tvrdnjom. Migraciju u svoju zemlju pozitivnom smatra 39 % ispitanika, a negativnom 33 %.

Više o ovoj temi možete pročitati ovdje

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2166