Otvorene dvije nove šetnice

U arboretumu Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac svečano su otvorene dvije nove šetnice: “Jurja Lipovšćaka” i “Franje Šporera”. Inicijativa je došla od Hrvatskog šumarskog društva da se na ovaj način oda počast dvojici karlovačkih velikana iz područja šumarstva. Čast da ih otvori je pripala karlovačkom gradonačelniku Damiru Mandiću.

Šetnica Jurja Lipovšćaka počinje kod Šumarske i drvodjeljske škole pa preko arboretuma vodi sve do Ekonomske škole, a šetnica Franji Šporeru počinje kod uprave Hrvatskih šuma ide preko arboretuma sve do Rimskog puta, odnosno Doma Sveti Antun.

Lipovšćakova i Šporerova šetnica su jedna dodana vrijednost Šumarskom društvu i Šumarskoj i drvodjeljskoj školi, a posebno Gradu Karlovcu, istaknuo je gradonačelnik Damir Mandić.